Ochrana osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití na plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouvy je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího .Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvním požadavkem, který je potřebný na uravření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou při nákupup v e-shopu prodávajícího.Pokud kupující  neposkytne veškeré požadované osobní údaje prodávajícímu,může to mít za důsledek neuzavřetí kupní smlouvy.

Prodávajícím je: Pharma MKL s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava 917 01. IČO 31335349, DIČ 2020311997. Tel. 0948 243 347, e-mail: pharma@pharmamkl.sk. Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č.j. 37735/T.

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpacovává pouze osobní údaje nevyhnutelné  k uzavření spotřebitelské smlouvy.

Prodávající zparcovává běžně osovní údaje kupujícího.

Osobní údaje kupujícího jsou v informačním systému prodávajícího ochovávany maximalně 10 let.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu  na web stránce  internetového obchodu, v zákaznícké sekci, po prihlášení, nebo  jinou formu (e-mailem, písemně).

Osobní údaje můžou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuté třetím osobám- doručovacím společnostem( kurýr) a společnosti, která zpracováva účetní doklady..

Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

Prodávající může zpracovávat osobní údaje na marketingové účely ( například při odesílání  newslettru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích a pod.) aj bezpředcházejícího souhlasu kupujícího.Pro tento účel prodávající zpracovává nevyhnutelné údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, emailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním osobní údajů na marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit např. odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z newslettru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívané využívané na marketingové účely nebudou poskytnuté třetím stranám, taktéž nebudou zveřejněné.

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům z důvodu, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • prevádzkovateľ eshopu a e-shopovej platformy, marketingové agentúry: (Citadela spol. s r.o. Kladnianska 20 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35709227, DIČ: 2020227066, IČ DPH: SK2020227066),

Kupující má právo získat od prodavajícího potvrzení o tom,jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího.Kupující má právo získat přístup k takovým to údajům a též na jaký účel se zpracovávají, které kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, nebo zda neexistuje automatizované individuální rozhodování  vrácení profilování.

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícího  je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující sám požádád bude zpoplatněné jako administrativní poplatek ve výši  130 Kč.

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může požadovat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zapracování těchto osobních údajů. Kupující může mít také námítku ke zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné i pro účely archivace  (pro splnění povinnosti prodávajícího  na základě právních předpisů SR,například uchování účetních dokladů po dobu 10ti let).Jestliže bude žádat kupující o výmaz osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost jeho osobních údajů, a to v čase umožňujícím prodávajícímu ověřit správnost osoních údajů.

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve struktuovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní  údaje jinému provozovateli, pokud je toto technicky možné. Kupující má právo namítat, jakým způsobem se jeho osobní údaje  zpracovávají ne účely přímého marketingu.Takto může namítat, jakým způsobem se zpracovávají osobní údaje oprávněného pro účel prodávajícího.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat  Úřadu na ochranu osobních údajů návrh na začátek konání řízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj. Registrace v e-shopech za účelem budoucího nákupu nebo například vyžádání dopytu, cenové nabídky nebo informacích o zboží a službách prodávajícího).

Cílem zabezpečit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory –cookies,pomocí kterých internetový obchod může na určitý čas uchovávat údaje o činnosti a nastaveních ( např. přihlašovací jméno,jazyk,velikost písma, a pod).  Internetový obchod prodávajícího používá soubory –cookies na zapamatování si uživatelského nastavení kupujícího ). Internetový obchod prodávajícího  používá  soubory cookies na zapamatování si na internetovém obchodě, případně pro marketingové účely.Kupující může veškeré soubory použít cookies na zapamatování si požitelných nastavení kupujícího i pro nevyhnutelnou  funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubory cookies uložené v jeho zařízení vymazat  a popřípadě internetový prohlížeč nastavit tak, aby znemožnil ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset manuálně upravovat některé nastavení nebo funkce internetového obchodu nemusí fungovat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.